VSTUPNÍ ANALÝZA

Na základě schůzky s klientem, kde se dozvíme jeho krátkodobé i dlouhodobé cíle, zpracujeme několik základních výstupů z prostředí klienta – analýzu klíčových slov, analýzu konkurence, analýzu aktuálních webových stránek.

sipka

NÁVRH ŘEŠENÍ

Díky získaným datům z analýz již víme vše o budoucích webech (kdo je zákazník, co hledá …) a můžeme tak navrhnout individuální řešení tvorby webových stránek. Po schválení návrhu přichází čas kreativity.

sipka

MODEL BUDOUCÍHO WEBU

Ze schváleného návrhu vytvoříme model budoucího webu včetně logické struktury, která vede zákazníka k nákupu či objednávce. Tento model zašleme ke schválení klientovi i s vysvětlením, proč je takto sestaven.

sipka

KÓDOVÁNÍ MODELU WEBU

Model následně naprogramujeme a vložíme do redakčního systému dle přání klienta. Při kódování myslíme i na responzivní design, bez kterého se úspěšné webové stránky, v dnešní době neobejdou.

sipka

NAPLNĚNÍ OBASAHEM

Obsah je nejdůležitější částí webové prezentace. Zde jsme rádi za součinnost klienta při tvorbě, protože nikdo nezná jeho byznys lépe. Pokud není klient schopen dodat texty, poradí si s nimi naši copywriteři.

sipka

NASTAVENÍ ADMINISTRACE WEBU

Lidé všeobecně neradi mění to, na co jsou zvyklí, proto nastavujeme intuitivní administraci dle přání a schopností klientů (pokud to lze v redakčním systému, který znají), aby byli schopni okamžitě po předání ovládat svůj web.

sipka

PŘEDÁNÍ NOVÉHO WEBU

Při předání webu zaškolíme klienta v používání nových prvků a základních pravidlech optimalizace při přidávání obsahu. Předáním webu naše práce nekončí, ale začíná. V této fázi začínáme zpravidla práci na následném marketingu nového webu.

sipka

MĚŘENÍ A VYLEPŠOVÁNÍ WEBU

Abychom byli schopni podávat relevantní informace o výkonu webových stránek a navrhovat další kroky k jejich růstu, musíme získávat a vyhodnocovat data z měření a na jejich základě podnikat kroky k maximální úspěšnosti webových stránek.

sipka

PRAVIDELNÉ REPORTY O VÝKONU

Z výsledků měření zpracováváme pravidelné reporty, které zasíláme klientovi v předem určených intervalech (měsíčně, čtvrtletně, pololetně). Report obsahuje kromě grafů také návrhy řešení a dalšího rozvoje webových stránek klienta.