Jaurisova 515/4
140 00 Praha 4
IČO: 06712231 DIČ: CZ06712231

číslo účtu:
FIO: 2101369834/2010 
ČS: 5271178399/0800

tel.: +420 777 797 018
e-mail: info@bigprofit.cz